Tankowanie białego samochodu na stacji paliw
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Akcyza za paliwo w pigułce. Jak uzyskać zwrot podatku akcyzowego?

Tempo wzrostu cen paliw w Polsce jest zatrważająco szybkie. Na ich cenę detaliczną — poza opłatą paliwową i kosztem zakupu w rafinerii — składa się podatek VAT, marża detaliczna oraz akcyza. Rząd zapowiedział zwrot akcyzy za paliwo w 2022 roku. Dowiedz się, kto może się o niego ubiegać i ile wynoszą aktualne stawki akcyzy na paliwa silnikowe.
Reklama

Ile wynosi stawka akcyzy za paliwo?

akcyzyna paliwa silnikowe

  • 1.514,00 zł/ 1 l benzyny silnikowej
  • 1.145,00 zł/ 1 l oleju napędowego
  • 644,00 zł/1 kg gazów skroplonych do napędu silników spalinowych (np. LPG)
  • 0 zł w przypadku gazu ziemnego do napędu silników spalinowych (np. CNG)

Czy rząd obniży akcyzę na paliwo?

Wiele osób liczy, że Ministerstwo Finansów zdecyduje się na obniżenie akcyzy na paliwo. W tej sprawie wypowiedział się Sebastian Skuza — wiceminister finansów. W wywiadzie dla portalu money.pl przyznał:

Akcyza i stawki minimalne są zharmonizowane na poziomie unijnym. Nie możemy zejść poniżej pewnych stawek. Wpływy z akcyzy to druga pozycja budżetowa, na pierwszym miejscu mamy wpływy z towarów i usług. Wpływy z akcyzy szacowane są na ponad 70 miliardów złotych. Nawet jeśli doszłoby do jakichś ruchów na akcyzie, to ze względu na ograniczenia unijne nie będą to ruchy, które sprawią znaczną obniżkę cen paliw.
Sebastian Skuza wypowiadający się przy mównicy na tle flag Polski i UE
Beata Zawadzka/ East News

Zwrot podatku akcyzowego

Reklama

W lipcu 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, jaki zawarty jest w cenie oleju napędowego. Nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Odpowiadamy na najważniejsze pytania w tym zakresie.

Kto może liczyć na zwrot podatku akcyzowego?

Zwrot podatku akcyzowego dotyczy wyłącznie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest to wynik wprowadzenia Polskiego Ładu:

Polski Ład dla rolnictwa jest jednym z priorytetowych działań. Rząd chce zmniejszyć koszty produkcji w gospodarstwach rolnych. Chodzi o zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l. Zmiany dotyczą także zwiększenia limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego to znaczące wsparcie finansowe dla rolników.
Granatowa ulotka promująca Polski Ład na białym blacie
Marek Bazak/ East News

Co przewiduje ustawa?

Reklama

Na oficjalnej stronie Prezydenta RP można przeczytać, co przewiduje nowelizacja ustawy:

Po wejściu w życie nowelizacji limit zwrotu ustalany będzie według współczynników 110 – w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego oraz 40 – w odniesieniu do bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Ustawa przewiduje także wydłużenie terminu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zwrotu podatku. 

Co to oznacza w praktyce?

Nowelizacja ustawy oznacza zmianę stawek akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Mówiąc jaśniej, podnosi limit zwrotu podatku akcyzowego przysługującego rolnikom. Jest to:

  • 110 litrów oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych
  • 40 litrów oleju napędowego na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła
Reklama

Wcześniej zwrot przysługiwał za 100 litrów oleju napędowego na każdy hektar upraw rolnych oraz za 30 litrów oleju napędowego na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Na rok 2022 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa ma wynieść 160 600 tys. złotych. Podobny limit określony został na kolejne lata, aż do roku 2031. W przypadku przekroczenia limitu wydatków Minister właściwy do spraw rozwoju wsi planuje zmniejszyć stawki zwrotu podatku akcyzowego w następnym roku.

Zielono-żółty traktor na polu
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Jak uzyskać zwrot podatku akcyzowego?

Aby uzyskać zwrot akcyzy za paliwo, rolnicy powinni zbierać faktury VAT na olej napędowy stosowany do produkcji rolnej, które potwierdzają jego zakup w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze składa się — w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych — w urzędzie gminy lub miasta.

Reklama

Odpowiedni wniosek należy zaadresować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie FV stanowiących dowód zakupu oleju napędowego. Co roku można je składać w dwóch terminach:

  • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego
  • od 1 do 31 sierpnia danego roku
Kalkulator, druk PIT, długopis i okulary na biurku
Arkadiusz Ziółek/ East News

Kiedy będzie wypłacany zwrot podatku akcyzowego?

W przypadku złożenia wniosku w lutym zwrot podatku akcyzy za paliwo rolnicze będzie wypłacany od 1 do 30 kwietnia 2022 roku.

Natomiast dla wniosków złożonych w sierpniu, zwrot podatku przypada na termin od 1 do 31 października 2022 roku. Pieniądze będą przesyłane przelewem na rachunek bankowy podany w złożonym wniosku. Alternatywnie pieniądze można uzyskać w gotówce w kasie urzędu gminy lub miasta.

Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama