Akcja Amnesty International
AFP/EAST NEWS

Amnesty International: cele, akcje oraz misje w obronie praw człowieka

Amnesty International to organizacja o charakterze non-profit. Walczy w sprawach łamania praw opisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jak powstała ta organizacja? Kto stoi na jej czele? Jakimi sprawami się zajmuje?
Reklama

Założyciel i pierwsza duża akcja Amnesty International

Pomysłodawcą powołania organizacji był w 1961 r. Peter Benenson, prawnik. Zaczęło się od historii studentów skazanych na 7 lat więzienia za wzniesienie toastu za wolność. Właśnie wtedy na łamach brytyjskiego tygodnika "The Observer" można było przeczytać autorski artykuł Benensona pt. "Zapomniani więźniowie". Sprawił on, że ludzie na całym świecie zauważyli problem i wysyłali listy poparcia dla skazanych studentów. Cała ta sytuacja spowodowała również, że w Luksemburgu powołano instytucje, jaką jest Amnesty International.

Pierwszą międzynarodową pilną akcję zorganizowano w 1973 r. Dotyczyła ona profesora Luiza Basilio Rossi, który został aresztowany i torturowany w więzieniu. W tamtym momencie społeczność Amnesty International z całego świata wysyła listy z apelem o zaprzestanie tortur na brazylijskim profesorze. Żona więźnia otrzymuje informacje z więzienia, która brzmi:
No, twój mąż musi być ważniejszy, niż myśleliśmy, bo dostaliśmy te wszystkie listy z całego świata.

Po jakimś czasie warunki, w których przetrzymywany był profesor, polepszają się, a następnie zostaje on wypuszczony. Na stronie "Gazety Uniwersytetu Śląskiego" możemy przeczytać:
20 lat później profesor Rossi w koszulce z nadrukiem "Pilne Akcje" ściska wszystkich uczestników spotkania Amnesty International, mówiąc: "Jestem przykładem waszego sukcesu i symbolem znaczenia, jakie ma wasza praca. Zapewniam was, że zawsze podpisuję waszą Pilną Akcję- jakże mogłoby być inaczej?"
Akcja Amnesty International
AFP/EAST NEWS

Pilne Akcje Amnesty International

Reklama

Pilne Akcje, organizowane przez Amnesty International to akcje, które polegają na wysyłaniu listów z apelami z całego świata, w sprawie ludzi, którzy zostali pozbawieni podstawowych praw człowieka lub ich prawa zostały naruszone. Ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić jakie tragiczne i traumatyczne wydarzenia towarzyszą wielu osobom na całym świecie.

W ramach "Pilnych Akcji" Amnesty International organizuje Międzynarodowy Maraton Pisania Listów, który odbywa się co roku 10 grudnia. Na jednej ze stron możemy przeczytać:
Rezultaty Maratonu są widoczne od razu. Niedługo po nim otrzymujemy wiele dobrych wiadomości- ludzie są uwalniani z więzień, władze reagują na nasze apele, złe prawo jest zmieniane. Listy są ogromnym wsparciem dla bohaterów i ich bliskich– dają im siłę i nadzieję w walce o swoje prawa.

Cele organizacji

Amnesty International działa przede wszystkim w sprawie ochrony praw człowieka. Sprawy, w których wciąż prężnie działa organizacja to m.in.:
 • Ataki na prawa kobiet
 • Kara śmierci
 • Wspieranie i obrona wolności słowa
 • Ochrona osób przed przemocą, szczególnie przemocą motywowaną uprzedzeniami
 • Zaprzestanie wykorzystywania i wzmacniania uprzedzeń
 • Zaprzestanie torturowania więźniów
 • Konflikty zbrojne wciąż obecne w niektórych krajach
 • Ratyfikowanie Traktatu o Handlu Bronią
 • Prawo do samodzielnego decydowania o swoim ciele i życiu
 • Dostępu do usług medycznych, edukacji i informacji w zakresie seksualności i reprodukcji
 • Sprawy migrantów i uchodźców i walka o ich wspólne dobro
Reklama

Na oficjalnej stronie Amnesty International przeczytamy:
Chcemy świata wolnego od dyskryminacji, gdzie podczas konfliktów zbrojnych ludzie są pod ochroną, a winni naruszeń praw człowieka są osądzeni. W swoich działaniach kierujemy się uniwersalnością i niepodzielnością praw człowieka, bezstronnością i niezależnością, solidarnością międzynarodową i skutecznymi działaniami na rzecz konkretnych osób, których prawa zostały złamane. Dzięki skutecznym badaniom, rzecznictwu, kampaniom, akcjom i edukacji oddajemy oprawców w ręce sprawiedliwości, zmieniamy opresyjne prawa i uwalniamy ludzi więzionych za wyrażanie swojego zdania.
Akcja Amnesty International
AFP/EAST NEWS

Amnesty International Polska

Reklama

Na całym świecie Amnesty International posiada swoje oddziały. Pierwsze pojawiły się w Norwegii, Belgii, Grecji, Irlandii, czy w Stanach Zjednoczonych. W Polsce stowarzyszenie powstało w latach 70, a pierwszą akcję zorganizowano na rzecz obrony robotników zadręczanych w Ursusie oraz Radomiu. Na oficjalnej stronie organizacji możemy przeczytać:
Jesteśmy stowarzyszeniem współtworzonym przez ponad 7 000 członków i członkiń oraz dziesiątki tysięcy sympatyków. Centralne organy naszego Stowarzyszenia to Zarząd , Rada Programowa oraz Biuro z siedzibą w Warszawie. W całej Polsce działamy w grupach lokalnych i szkolnych oraz w sieci edukatorów.
W głównym zarządzie Amnesty International Polska zasiadają:
 • Maciej Czapliński, Prezes
 • Kacper Gwardecki
 • Jacek Różycki
 • Michał Kurpiński
 • Agnieszka Ewa Gałka, skarbnik
 • Sandra Grzelaszyk
 • Klaudia Warsyszak-Lubaś

Działania Amnesty International

Stowarzyszenie Amnesty International ma na swoim koncie wiele akcji. Posiadają oni pewien schemat, zanim podejmą działanie. Na początku eksperci Amnesty International prowadzą badania oraz sporządzają raporty, w tym samym czasie mogą pomóc na miejscu. Po otrzymaniu takowych raportów organizuje się akcję, kampanię oraz protesty mające na celu wpłynąć na różne instytucje, oraz ludzi.
Reklama

Kampanie, które stały się największe i należy wyróżnić to m.in.:
 • " Broń pod Kontrolą"
 • "Świat Wolny od Kary Śmierci"
 • "Prawa Człowieka Pod Murem Chińskim"
 • "Stop Torturom w Wojnie z Terroryzmem"

Jak można wesprzeć organizację?

Amnesty International to organizacja, którą można wspierać także w formie pieniężnej. Wspierający mają kilka możliwości. Pierwszą z nich jest regularne, bądź jednorazowe wpłaty na konto organizacji. Darowizna jest wsparciem praw człowieka. Osoba, która chce wesprzeć Amnesty International ma również możliwość przekazania 1% na walkę o prawa kobiet.

Bardzo ciekawym przedsięwzięciem, które pozwoli pomóc organizacji, jest projekt "BiegamDobrze". Należy wziąć udział w biegach, które organizuje Fundacja Maraton Warszawski i zorganizować zbiórkę z wymaganą kwotą. W momencie zebrania całej uczestnik otrzymuje numer startowy, później dalej można kontynuować zbiórkę. Można również wziąć udział w akcji "Maraton pisania listów". Wystarczy kupić znaczki na stronie organizacji. Piszą tam również:
Co roku podczas Maratonu wysyłamy z Polski kilkaset tysięcy listów, aby pomóc osobom, których prawa zostały złamane. W ostatnim roku Wasze listy doprowadziły m.in. do uwolnienia Nassimy al-Sad, aktywistki działającej na rzecz praw kobiet, która podczas pobytu w więzieniu była bita przez strażników.
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama