Znak drogowy w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy
Jakub Kaminski/East News

Jest odpowiedź Białorusinów na zapowiedź zamknięcia towarowego przejścia kolejowego w Kuźnicy

Tomasz Praga, komendant Główny Straży Granicznej, zapowiedział zamknięcie przez Polskę towarowego przejścia kolejowego w Kuźnicy. To efekt ataków migrantów na polskie służby w pobliżu granicy z Białorusią. Do sprawy odniósł się gen. Anatolij Lappo, przewodniczący Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi.
Reklama
Przewodniczący Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi gen. Anatolij Lappo zareagował na zapowiedź strony polskiej o zamknięciu towarowego przejścia kolejowego w Kuźnicy. Strona białoruska chciałaby wznowienia ruchu na przejściu granicznym Bruzgi-Kużnica. Jak informuje Straż Graniczna, Białorusini zadeklarowali, że w pobliżu przejścia nie ma już migrantów, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla polskich służb. Wcześniej dochodziło tam do agresywnych ataków na polskich strażników granicznych przy biernej postawie służb białoruskich.
W związku z tą niedopuszczalną sytuacją strona białoruska otrzymała ultimatum w kwestii ustabilizowania sytuacji w rejonie przejścia granicznego - poinformował w swoim wystąpieniu gen. dyw. SG Tomasz Praga Komendant Główny Straży Granicznej.
Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej
ADAM NOCON/East News
Według Białorusinów w pobliżu przejścia nie ma już migrantów, którzy stanowiliby jakiekolwiek zagrożenia dla służb strzegących granicy.
Reklama
Większość została rozlokowana w centrum transportowo-logistycznym „Bruzgi”. Pozostali wylecieli lotami ewakuacyjnymi z Mińska do Iraku. W komunikacie, który wydała Polska Straż Graniczna czytamy:
Gen. Anatolij Lappo zadeklarował, że funkcjonariusze Służby Granicznej Republiki Białorusi podejmują wszelkie niezbędne środki, aby uregulować sytuację z obcokrajowcami w rejonie drogowego przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica. Jednocześnie strona białoruska zaznaczyła, że jest gotowa do wznowienia ruchu w tym przejściu granicznym.
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama