Adam Niedzielski w czarnej maseczce
Pawel Wodzynski/East News

Niedzielski oskarża prokuraturę o opieszałość w stosunku do Grzegorza Brauna!

Jak informuje RMF 24, minister zdrowia Adam Niedzielski oskarża warszawskich prokuratorów o opieszałość w stosunku do Grzegorza Brauna. Minister zdrowia wysłał do Prokuratury Okręgowej w Warszawie list w sprawie posła Konfederacji. Chodzi o skandaliczną wypowiedź "Będziesz pan wisiał".
Reklama

Grzegorz Braun obraził Adama Niedzielskiego

Przypomnijmy, że poseł Konfederacji Grzegorz Braun 16 września 2021 roku skierował do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego skandaliczne słowa.

Będziesz Pan wisiał - powiedział Braun z mównicy sejmowej.

Adam Niedzielski wysyła pismo do prokuratury

Zdaniem Adama Niedzielskiego prokuratura niewiele robi w tej sprawie.

Reklama

Minister zdrowia wystosował specjalne pismo do prokuratury, w którym stwierdza, że poseł Konfederacji powinien być ukarany.

Postępowanie przygotowawcze powinno toczyć się niezależnie od postępowania dyscyplinarnego, w szczególności, z uwagi na fakt, że prokurator ma zgromadzony w sprawie cały materiał dowodowy pozwalający na wystąpienie do Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Postępowanie karne ma pierwszeństwo przed odpowiedzialnością dyscyplinarną (regulaminową) posła, tak jak karnoprawna reakcja na czyn zabroniony ma pierwszeństwo przed innymi formami odpowiedzialności - napisał w liście do prokuratury Adam Niedzielski.
Reklama

Minister stwierdził, że reakcja na skandaliczne wydarzenia w Sejmie, powinna być znacznie szybsza.

Reakcja organów ścigania na przestępstwa, których podłożem jest bezpodstawne propagowanie poglądów antyszczepieniowych, szkodzących zdrowiu i życiu Polaków, powinna być zdecydowana i szybka. W innym przypadku mogą podważać słuszność działań podejmowanych w związku z epidemią SARS-CoV-2 przez organy państwa. Jest to szczególnie niebezpieczne w przededniu ewentualnej kolejnej fali epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ponieważ działanie sprawcy podważa zaufanie do działań przeciwepidemicznych, w szczególności szczepień przeciwko COVID-19 i może skutkować dalszą eskalacją sytuacji konfliktowych i napięć na tym tle - napisał minister zdrowia.
Reklama
Autor - Kamil Wroński
Autor:
|
redaktor depesza.fm
k.wronski@depesza.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama