Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Konrad Berkowicz, Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Jakub Kulesza
Andrzej Iwańczuk/ East News

Konfederacja — charakterystyka partii, najważniejsze informacje

Konfederacja, a właściwie Konfederacja Wolność i Niepodległość to polska, eurosceptyczna koalicja. W jej skład wchodzi kilka ugrupowań i organizacji, które reprezentują nurt prawicowy. Dowiedz się, jak wyglądały jej początki na polskiej scenie politycznej i czym wyróżnia się na tle pozostałych ugrupowań. Poznaj program wyborczy i nazwiska czołowych polityków wchodzących w skład Konfederacji.
Reklama

Historia powstania Konfederacji

Wszystko zaczęło się 6 października 2018 roku, gdy poseł Jakub Kulesza podjął decyzję o dołączeniu do partii KORWiN. Dokładnie miesiąc później rozpoczęto działania w celu zawarcia sojuszu między partiami KORWiN i Ruch Narodowy. W grudniu obie te partie zadecydowały o wspólnym starcie w wyborach do Europarlamentu.

W styczniu 2019 roku do ugrupowania dołączył Grzegorz Brown z hasłem "Koalicja Polska" oraz Liroy ("Skuteczni"). W lutym tego samego roku ugrupowanie przyjęło oficjalną nazwę "Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy", a w marcu utworzyło koło poselskie Konfederacja w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wybory do Parlamentu

6 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyła się wielka konwencja wyborcza Konfederacji, w której ostatecznie zaprezentowano kandydatów ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

26 maja 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego Konfederacja uzyskała ponad 600 tysięcy głosów, co zapewniło jej 4. miejsce. W sierpniu tego samego roku założona została federacyjna partia polityczna — Konfederacja Wolność i Niepodległość. We wrześniu ugrupowanie zarejestrowało listy wyborcze we wszystkich okręgach w Polsce i zorganizowało kolejną konwencję wyborczą.

W wyborach do Parlamentu Konfederacja, jako jeden z pięciu ogólnopolskich komitetów, uzyskała ponad milion głosów (6,81%).

Reklama

W efekcie wprowadziła do Sejmu RP 11 posłów.

18 października 2019 roku powstało jednolite koło poselskie Konfederacja, do którego dołączyło 11 posłów. Jego przewodniczącym został Jakub Kulesza, a wiceprzewodniczącym Krzysztof Bosak.

Grzegorz Brown idący obok Janusza Korwina-Mikkego
Piotr Molecki/ East News

Charakterystyka Konfederacji

Konfederacja składa się obecnie z czterech ugrupowań:

 • KORWiN
 • Ruch Narodowy (RN)
 • Konfederacja Korony Polskiej (KKP)
 • Partia Kierowców

Wszystkie z nich reprezentują prawicowe poglądy, a w szczególności konserwatyzm liberalny i leseferyzm (KORWiN), nacjonalizm i narodowy katolicyzm (Ruch Narodowy), reakcjonizm i monarchizm (Konfederacja Korony Polskiej) oraz liberalizm i antybiurokrację (Partia Kierowców).

Poglądy gospodarcze Konfederacji opierają się w szczególności o idee wolnego rynku, ordoliberalizmu, liberalizmu gospodarczego i leseferyzmu, czyli wolności jednostki w wymiarze społeczno-ekonomicznym.

Reklama

Jak czytamy na oficjalnej stronie ugrupowania:

Konfederacja zawiązała się na początku 2019 roku. Ideą przyświecającą powstaniu takiej formuły był wspólny fundament troski o dobro Rzeczpospolitej Polskiej. Konfederację tworzą środowiska wolnościowe, narodowe, konserwatywne i proobywatelskie, jednak jej członkowie podkreślają, że w szeregach znajdzie się miejsce dla wszystkich, którzy w swojej działalności na pierwszym miejscu stawiają takie wartości jak wolność, naród, tradycja.
Konferencja sztabu kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka przed pomnikiem AK i Polskiego Państwa Podziemnego
Piotr Molecki/ East News

Członkowie Konfederacji

Choć w skład Konfederacji wchodzi wielu polityków, organizacja posiada 12-osobową Radę Liderów, która stanowi organ decyzyjny tej partii, a zarazem sprawuje przywództwo kolegialne.

W skład Rady Liderów wchodzą:

 • Krzysztof Berkowicz
 • Krzysztof Bosak
 • Grzegorz Braun
 • Robert Iwaszkiewicz
 • Janusz Korwin-Mikke
 • Jakub Kulesza
 • Marek Kułakowski
 • Sławomir Mentzen
 • Włodzimierz Skalik
 • Krzysztof Tuduj
 • Witold Tumanowicz
 • Robert Winnicki
Reklama

Kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich z 2020 roku był Krzysztof Bosak, zdobył 1 317 380 głosów. Polityk przegrał wybory, zajmując 4. miejsce.

Kto reprezentuje Koło Poselskie Konfederacja w Sejmie?

W Sejmie KP Konfederację reprezentuje obecnie 11 osób. Są to posłowie z trzech ugrupowań politycznych:

 • KORWiN: Konrad Berkowicz, Janusz Korwin-Mikke, Dobromir Sośnierz, Artur Dziambor, Jakub Kulesza
 • Ruch Narodowy (RN): Krzysztof Bosak, Krzysztof Tuduj, Robert Winnicki, Krystian Kamiński, Michał Urbaniak
 • Konfederacja Korony Polskiej: Grzegorz Braun
Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Grzegorz Braun , Witold Tumanowicz
Jakub Kamiński/ East News

Program wyborczy Konfederacji

Program wyborczy Konfederacji opiera się na kilku filarach, które dotyczą podatków, ochrony zdrowia, edukacji, kosztów życia i Polski, jako państwa prawa.

Podatki

Konfederacja postuluje likwidację 15 podatków (np. podatku cukrowego). Planuje też wprowadzenie dobrowolnego ZUSu dla przedsiębiorców i rezygnację z akcyzy na paliwo.

Reklama

Ochrona zdrowia

Partia planuje usprawnić dostęp do ochrony zdrowia, a także "odblokować" ją po lockdownie i ustabilizować produkcję leków w Polsce. Postuluje też likwidację monopolu NFZ, całkowity zakaz aborcji oraz przyznanie wszystkim obywatelom bonów zdrowotnych w celu dokonywania płatności za świadczenia realizowane w placówkach ochrony zdrowia.

Edukacja

Konfederacja zamierza zrezygnować z nauczania zdalnego powodowanego lockdownem. Dodatkowo chce "odbiurokratyzować" szkolnictwo i wprowadzić bon opiekuńczo-edukacyjny.

Koszty życia

W swoim programie wyborczym partia uwzględniła też obniżenie kosztów życia, w tym w szczególności tańszy prąd, mieszkania i rachunki za wywóz opadów.

Państwo prawa

Konfederacja planuje rezygnację z paszportów covidowych, samodzielne prowadzenie polityki rolnej (m.in. ochrona rolników, hodowli, upraw; pierwszeństwo produktów krajowych). Kolejną obietnicą wyborczą jest wprowadzenie jasnych zasad odpowiedzialności skarbu państwa i funkcjonariuszy państwowych.

Konfederacja na marszu przeciwko segregacji sanitarnej
Piotr Molecki/ East News
Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama