Kolorowy napis TAX
pexels.com

PIT-2 - czym jest i kto powinien go złożyć? Zmiany związane z Polskim Ładem

Dla wielu osób PIT-2 to absolutna nowość, o której usłyszeli dopiero w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 2022 roku. Dokument ten jest oświadczeniem pracownika, które się składa po to, aby firma mogła obliczyć miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W naszym artykule wyjaśniamy, kogo dotyczy, a także jakie zmiany wprowadził Polski Ład.
Reklama

PIT-2 - najważniejsze informacje

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy przede wszystkim osób, które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Jest to dokument, który niejako uprawnia pracodawcę do tego, żeby mógł pomniejszyć co miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12 kwoty, która zmniejsza podatek.

Zaliczka jest pobierana od osób, które uzyskują przychody:

  • ze stosunku pracy,
  • stosunku służbowe,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • pracy nakładcze,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, które są wypłacane przez zakład pracy,
  • wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W związku z Polskim Ładem, kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 000 zł. I próg podatkowy wynosi z kolei 120 000 zł, a po jego przekroczeniu zastosowanie ma podatek w wysokości 32%.

Reklama

Do końca 2021 roku próg podatkowy wynosił 85 528 zł.

Żółtka kartka z napisem TAX
pexels.com

Kto powinien złożyć PIT-2?

Nie każdy pracownik powinien składać PIT-2. W oświadczeniu dana osoba oświadcza, że nie podbiera emerytury, ani renty, świadczeń z FP albo z FGŚP, a także nie osiąga dochodów z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, działalności gospodarczej, najmu, ani dzierżawy. Jeżeli jednak dany pracownik uzyskuje dodatkowe dochody powinien poinformować swojego pracodawcę o niestosowaniu PIT-2. Zastosowanie ulgi zmniejszającej podatek w konkretnym zakładzie pracy w sytuacji, gdy dana osoba uzyskuje również inne przychody, może skutkować niedopłatą dodatku w wysokości 5100 zł.

Reklama

To dlatego tak ważne jest to, żeby dokładnie przeanalizować własną sytuację. Warunkiem złożenia pracodawcy oświadczenia jest zatem to, żeby nie uzyskać żadnych dodatkowych dochodów ze źródeł, wskazanych powyżej, ponieważ w takiej sytuacji po prostu traci on prawo do ulgi podatkowej.

Pracownik względem, którego mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów może złożyć wniosek o ich niestosowanie. Jest to najlepsze wyjście w przypadku podatników uzyskujących przychody z innych źródeł. Zwłaszcza, że pracownik uzyska zwrot potrąconego podatku po złożeniu zeznania rocznego.

Kiedy złożyć oświadczenie?

Trzeba podkreślić, że oświadczenia nie trzeba składać każdego roku. Jeżeli zostało ono złożone raz w konkretnym zakładzie, wtedy następuje automatycznie jej miesięczne rozliczanie. W razie, gdy dany pracownik otrzyma dodatkowy dochód z któregoś ze źródeł, o którym wspomnieliśmy powyżej, konieczne będzie natychmiastowe poinformowanie o tym pracodawcy.

Reklama

Istotne jest to, że od daty złożenia wniosku pracodawcy nie będą pobierane zaliczki na podatek. PIT-2 w danym roku można złożyć jedynie przed pierwszą wypłatą, a więc w styczniu, najlepiej na samym początku miesiąca.

Kartki i monety, napis TAX
pexels.com

Koszty uzyskania przychodu

Złożenie wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu pozwala uniknąć dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu. W sytuacji, gdy łączna kwota kosztów uzyskania przychodu jest ograniczona będzie wynosić 4500 zł za rok, z kolei jeżeli dana osoba mieszka poza miejscem pracy, będzie musiała dopłacić 5400 zł.

Reklama

Ulga dla klasy średniej

W tym roku nowością jest również tzw. ulga dla klasy średniej, która została wprowadzona w ramach Polskiego Ładu. Ustawodawca zdecydował bowiem o zmianach związanych z rozliczaniem składki zdrowotnej, przez co chcąc złagodzić powstałe koszty, wprowadził dodatek. Może to jednak okazać się kolejną pułapką podatkową. W sytuacji, gdy dany pracownik osiąga nieregularne dochody, będzie musiał liczyć się z ryzykiem konieczności oddania ulgi, którą uzyskał w ciągu roku. Dodatek jest bowiem stosowany przez pracodawcę automatycznie. Lepiej jest zatem ochronić się przed przykrymi niespodziankami i złożyć u pracodawcy wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi.

Reklama
Autor - Klaudia Woźniak
Autor:
|
redaktor depesza.fm
k.wozniak@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama