Rodzina wrzucająca pieniądze do świnki skarbonki
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jak uzyskać 12 tys. zł na dziecko?

Niemal każdy rodzic wie, że posiadanie małych dzieci może wiązać się z niemałymi wydatkami, zwłaszcza gdy ceny w sklepach rosną w tak zawrotnym tempie. Polski rząd spróbował wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wszystkich rodzin, wprowadzając od 1 stycznia 2022 r. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Reklama

Czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to jedno ze świadczeń zaproponowanych przez Polski Ład, które weszło w życie 1 stycznia 2022 r. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje do 12 tysięcy złotych wsparcia finansowego na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Wiemy, że dostęp do opieki nad maluchem jest kwestią niezwykle ważną dla rodziców. W ten sposób odpowiadamy na realne potrzeby rodzin, również rodzin adopcyjnych (...) Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. 
Monety w dłoniach matki i dziecka
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Dwie ścieżki finansowe

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia na dwa sposoby. Każdorazowo otrzymają maksymalnie 12 tysięcy złotych na każde dziecko.

W pierwszej ścieżce kwota ta może być podzielona na rok, czyli rodziny miesięcznie otrzymywać będą po tysiąc złotych.

Druga ścieżka polega natomiast na otrzymywaniu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego na wniosek rodzica przez dwa lata.

Reklama

Przez ten okres na konto będzie wpływać po 500 złotych miesięcznie.

ZUS podaje:

Wnioski o #RodzinnyKapitałOpiekuńczy przyjmujemy od 1 stycznia. W 80% wniosków rodzice występują o #RKO na jedno dziecko. Najczęściej wybierają wypłaty w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez rok.

Istnieje możliwość zmiany ścieżki finansowej. Można to zrobić tylko jeden raz w trakcie otrzymywania świadczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Wiele osób zastanawia się, czy w RKO będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to powszechny program, który nie uwzględnia dochodów rodziny i jest zwolniony z podatku dochodowego. Niemniej, trzeba spełnić dwa następujące warunki:

  • rodzice muszą mieć co najmniej 2 dzieci
  • dziecko, na które przysługiwać będzie RKO musi mieć co najmniej rok, lecz nie mieć ukończonych 3 lat (12 - 35 miesięcy)

Ministerstwo Rodziny podaje, że wiek pierwszego dziecka pozostaje bez znaczenia.

Reklama

Innymi słowy, nowe świadczenie rodzice otrzymają nawet jeśli najstarsze dziecko w rodzinie jest już pełnoletnie.

Piątka uśmiechniętych dzieci na morelowym tle
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Komu przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Stan cywilny rodziców jest bez znaczenia. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy należy się wszystkim rodzinom — zarówno tym w formalnych, jak i nieformalnych związkach. Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy mogą składać także osoby samotnie wychowujące dziecko. Dofinansowanie przysługiwać będzie również osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie oraz wystąpiły do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

ING dodaje:

Jeśli dzielisz się opieką nad dzieckiem z drugim rodzicem (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) – możecie oboje złożyć wniosek. Dostaniesz wsparcie w wysokości połowy przysługującej kwoty. Drugą połowę otrzyma drugi rodzic.

Jak dostać 12 tys. zł na dziecko?

Otrzymywanie świadczenia odbywa się na podobnej zasadzie jak w przypadku programu Rodzina 500+. Aby uzyskać pieniądze, należy złożyć specjalny wniosek o Rodzinny Kapitał. Maksymalny termin, jaki ZUS ma na rozpatrzenie wniosku, wynosi 2 miesiące od dnia jego złożenia.

Reklama

Gdzie złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Zasadniczo wnioskodawcy mają trzy możliwości:

  • złożenie wniosku przez bankowość elektroniczną
  • złożenie wniosku za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
  • złożenie wniosku przez portal Emp@tia

Po przyznaniu świadczenia pieniądze są wypłacane bezgotówkowo na podane we wniosku konto bankowe. W przypadku, gdy ZUS wyda decyzję odmowną, dzieci nie będą objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. Warto pamiętać, że od decyzji ZUS przysługuje odwołanie.

Dzieci czytające książkę
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Do kiedy można składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Wnioski o to świadczenie można składać od 1 stycznia tego roku. Pierwszego dnia ZUS otrzymał ponad 100 tysięcy zgłoszeń o przyznanie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Jak czytamy na oficjalnej stronie rządowej:

Rodzic będzie mógł złożyć wniosek o kapitał na trzy miesiące przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia oraz na miesiąc po ukończeniu 12. miesiąca życia. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku. Daje to rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku, aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie upływ każdego kolejnego miesiąca będzie powodował zmniejszenie całkowitego wymiaru kapitału (12 tys. zł) o 500 zł za każdy miesiąc.
Reklama

Na co można przeznaczyć pieniądze?

W ustawie nie sprecyzowano, na co dokładnie powinny zostać spożytkowane pieniądze. Zasadniczo celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

Jednak jak przewiduje ustawa o rodzinnym kapitale:

(...) w przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z celem Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje należny osobie uprawnionej kapitał na rachunek płatniczy lub na instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych odpowiednio ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych w celu wypłaty tego kapitału w sposób określony w art. 7.
Świnka skarbonka w rękach rodziny
Zdjęcie ilustracyjne Canva
Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama