Robert Winnicki przemawia na wiecu
Jakub Kaminski/East News

Ruch Narodowy: co to za ugrupowanie, jaki ma program i kim są jego liderzy?

Ruch Narodowy to polskie ugrupowanie polityczne, które powstało 11 listopada 2012 roku. Ma ono charakter nacjonalistyczny, konserwatywny, narodowo-katolickim i eurosceptyczny. Od 2019 roku Ruch Narodowy jest częścią federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Reklama

Ruch Narodowy: historia partii

Ruch Narodowy powstał 11 listopada 2012 roku po Marszu Niepodległości. Ugrupowanie współtworzyło kilkadziesiąt organizacji, które podpisały wspólną deklarację ideową. Jedyną partią w tym gremium była Unia Polityki Realnej. Tak pisał o tamtym wydarzeniu Onet.pl, cytując Roberta Winnickiego:
Żeby obalić republikę Okrągłego Stołu, trzeba zakwestionować jej wartości. Nam nie chodzi o to, żeby jedną partię demoliberalną zmienić na inną, żeby jednego pajaca wymienić na drugiego. Nam chodzi o zmianę systemu. Chcemy zbudować siłę, której lewaki, liberałowie i pedały się boją. Polską narodową siłę.

8 czerwca 2013 roku w Warszawie odbył się pierwszy kongres Ruchu Narodowego. Wzięło w nim udział ponad tysiąc osób, a honorowym gościem spotkania był prawicowy dziennikarz i publicysta Rafał Ziemkiewicz.
Krzysztof Bosak podczas konwencji programowej Konfederacji
Jakub Kaminski/East News

Podczas kongresu przedstawiciele ugrupowań, którzy zdecydowali się na utworzenie Ruchu Narodowego, podpisali deklarację współpracy. Rok później Ruch ogłosił start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czym chcieli się zajmować w Parlamencie? Oto najważniejsze założenia:
 • budowa Europy Ojczyzn zamiast „eurofederalizmu” poprzez wypowiedzenie traktatu lizbońskiego
 • walka z ideologią gender
 • promowanie polskiej polityki historycznej na forum unijnym
 • zabieganie o prawa Polaków za granicą (w szczególności na Litwie)
 • odstąpienie od pakietu klimatycznego
Reklama

W wyborach na Ruch Narodowy zagłosowało 98 626 osób, co ostatecznie dało mu dziewiąte miejsce wśród wszystkich komitetów wyborczych. Nie zdobył więc mandatów. Ani wtedy, ani podczas wyborów uzupełniających do Sejmu w 2014 roku (startował w nich Krzysztof Bosak), ani podczas wyborów samorządowych w 2014 roku.

Powstanie partii Ruch Narodowy i wybory do Sejmu

10 grudnia 2014 roku ogłoszono powstanie partii Ruch Narodowy. Prezesem został Robert Winnicki, a wiceprezesami Krzysztof Bosak, Bartosz Jóźwiak, Marian Kowalski, Maciej Migus i Artur Zawisza.

To liderzy Ruchu Narodowego oficjalnie zaprezentowali Mariana Kowalskiego jako kandydata w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Z kolei przed wyborami parlamentarnymi w tym samym roku Ruch zawarł porozumienie w sprawie startu z list ruchu Kukiz’15.

Mandaty posłów na Sejm VIII kadencji z list komitetu Kukiz’15 uzyskało pięciu przedstawicieli Ruchu Narodowego. Byli to: Adam Andruszkiewicz, Sylwester Chruszcz, Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski i Robert Winnicki oraz pięć innych osób popieranych przez partię: Marek Jakubiak, Jakub Kulesza z UPR, Jarosław Porwich, Anna Siarkowska i Rafał Wójcikowski.

Wykreśleni z rejestru partii politycznych

W 2016 roku Ruch Narodowy został wykreślony z ewidencji partii politycznych.
Reklama
Powód? Niezłożenia w ustawowym terminie sprawozdania finansowego za 2015 rok. Tak pisał o tym tygodnik "Wprost":
Sprawa ma swój początek w 2015 roku, kiedy to Ruch Narodowy nie złożył w terminie sprawozdaniu finansowego, a Państwowa Komisja Wyborcza zgłosiła sprawę do sądu. Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o wykreśleniu z rejestru partii. – W pierwszej instancji sąd przychylił się do tego wniosku. Posiedzenie drugiej instancji odbywało się jednak w trybie niejawnym i nie zostaliśmy o nim nawet poinformowani. Ba! Do tej pory nie otrzymaliśmy z sądu oficjalnej decyzji w tej sprawie. Więc sytuacja jest dosyć dziwna – komentował w rozmowie z "Faktem" Winnicki. Reprezentant Ruchu Narodowego w Sejmie podkreślił też, że od wyroku została złożona kasacja do Sądu Najwyższego.

Zaraz po wykreśleniu partii, jej działacze złożyli wniosek o rejestracje Ruchu Narodowego RP. Ostatecznie partia widnieje dzisiaj w ewidencji jako Ruch Narodowy. Podczas kongresu Ruchu w 2108 roku prezesem pozostał Robert Winnicki, a Krzysztof Bosak – wówczas jako jedyny – wiceprezesem partii. Obecnie funkcję II wiceprezesa sprawuje Krzysztof Tuduj.
Robert Winnicki przemawiający do protestujących
Piotr Molecki/East News

Porozumienie Ruchu z partią KORWiN

Reklama

6 grudnia 2018 roku Robert Winnicki i Janusz Korwin-Mikke poinformowali, że Ruch Narodowy i KORWiN zawarły porozumienie w sprawie wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Kilka miesięcy później przyłączyły się do niej inne organizacje i przyjęła ona nazwę Konfederacja Wolność i Niepodległość. Uzyskała ona w wyborach parlamentarnych 11 mandatów poselskich, z czego 5 otrzymali przedstawiciele Ruchu: Krzysztof Bosak, Krystian Kamiński, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak i wspomniany już Winnicki.
Grzegorz Braun i Robert Winnicki
Piotr Molecki/East News

Program Ruchu Narodowego

Główną myślą Ruchu Narodowego, odwołującego się do Romana Dmowskiego, jest nacjonalizm polski. Działacze odwołują się również do idei konserwatyzmu narodowego, wartości narodowych oraz przychylności do Kościoła katolickiego.

Podczas II Kongresu Ruchu Narodowego w 2014 ogłoszono program ugrupowania. Najważniejsze założenia to:
 • likwidacja ZUS
 • połączenie podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne
 • „emerytura obywatelska” (świadczenie pozwalające utrzymać się na minimalnym poziomie, niezależne od wcześniejszych zarobków i czasu pracy)
 • kwota wolna od podatku przyznawana na każde dziecko w rodzinie
 • obniżenie podatku dochodowego pobieranego od mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm
 • przywrócenie podatku obrotowego w miejsce podatku CIT
 • ustanowienie konstytucyjnego limitu zadłużenia finansów publicznych
 • ochrona życia od poczęcia
 • pełna jawność finansów publicznych (w tym umów oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym)
 • dozbrojenie Wojska Polskiego
 • wprowadzenie powszechnej obrony terytorialnej
 • strzelnica w każdym powiecie
 • wpisanie do konstytucji gwarancji narodowej własności polskiej ziemi
 • wypowiedzenie traktatu lizbońskiego i zastąpienie go „traktatem suwerennościowym”
 • wypowiedzenie pakietu energetyczno-klimatycznego i paktu fiskalnego UE
 • promowanie historii Polski na świecie (w tym walka z przypisywaniem Polakom odpowiedzialności za Holocaust)
Reklama

Ruch Narodowy jest ugrupowaniem eurosceptycznym. Jego działacze opowiadają się za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Jest też przeciwnikiem przyjmowania migrantów. Partia nawołuje do militaryzacji kraju, zwiększenia dostępu do broni, zwalczania ideologii gender i ochrony życia poczętego. Wśród postulatów znajduje się też wspieranie niezależności energetycznej Polski, jawność finansów publicznych.

Władze partii

Prezes: Robert Winnicki; wiceprezesi: Krzysztof Bosak, Krzysztof Tuduj, Michał Wawer; sekretarz: Anna Bryłka; skarbnik: Marek Szewczyk. Pozostali członkowie: Jakub Kalus, Krystian Kamiński, Piotr Lisiecki, Krzysztof Szymański, Witold Tumanowicz, Michał Urbaniak, Paweł Usiądek
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama