Rada Polityki Pieniężnej dba o to, by inflacja była na odpowiednim poziomie.
ARKADIUSZ ZIOLEK

Rada Polityki Pieniężnej - skład rady, zadania, czym się zajmuje?

Rada Polityki Pieniężnej to organ decyzyjny, który w Polsce ma za zadanie sprawić, że ceny będą stabilne, a inflacja niska. Tego typu jednostki znajdują się w różnym kształcie w każdym kraju. W naszym artykule przedstawiamy zadania i funkcje, obowiązki, a także skład Rady Polityki Pieniężnej.
Reklama

Czym jest Rada Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej jest jednym z organów Narodowego Banku Polskiego, tuż obok Prezesa NBP oraz zarządu. Jest to jednostka, której zadaniem jest zachowanie stabilności pieniądza, cen, a przede wszystkim inflacji na niskim poziomie. Przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe NBP z wykonania założeń polityki pieniężnej.

Skład Rady Polityki Pieniężnej

Skład jest jasno określony w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Znajduje się w niej Prezes NBP, który jest również jej przewodniczącym, a także inne osoby, które posiadają ogromną wiedzę z zakresu finansów. Członkowie Rady są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sejm oraz senat.

Kadencja członków Rady wynosi sześć lat. Łącznie członków jest dziewięciu (poza przewodniczącym). W IV kadencji, która trwa do 2022 roku zasiadają:

 • prezes NBP - Adam Glapiński,
 • Grażyna Ancyparowicz,
 • Eugeniusz Gatnar,
 • Łukasz Hardt,
 • Jerzy Kropiwnicki,
 • Eryk Łon,
 • Jerzy Osiatyński,
 • Marek Chrzanowski,
 • Kamil Zubelewicz,
 • Jerzy Żyżyński.
Reklama

Członkowie Rady zarabiają tyle, ile wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Jakie są zadania Rady Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej ma szereg różnorodnych zadań do wypełnienia. Podstawowy cel to oczywiście zadbanie o stabilność pieniądza. Chodzi tutaj przede wszystkim o zachowanie inflacji na niskim poziomie, a więc również stabilności złotego. Inflacja powinna być zbliżona do 2,5%. Ponadto:

 • założenia polityki pieniężnej mówią również o dbaniu o wzrost gospodarczy, jednak nie powinno to kolidować z celem inflacyjnym.
 • Cel to także ustalanie założeń polityki pieniężnej, co powinno odbywać się każdego roku.
 • Narodowy Bank Polski powinien również ustalać stopy procentowe i ich wysokość.
 • Zatwierdza plan finansowy NBP, a także sprawozdania z działalności.
 • Rada przedstawia do wiadomości sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej.
 • Członkowie określają górne granice zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek czy kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych.
Rada Polityki Pieniężnej zajmuje się finansami Polaków
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Dodatkowo organ zajmuje się również przyjmowaniem rocznego sprawozdania finansowego NBP, a także ustala zasady operacji otwartego rynku.

Reklama

W przypadku Rady Polityki Pieniężnej zakres zadań jest bardzo szeroki, a obowiązki muszą być wykonywane skrupulatnie, ponieważ pozwala to uniknąć wysokiej inflacji, która może okazać się bardzo szkodliwa dla każdego kraju.

Jakie wymagania są stawiane przed członkami Rady Polityki Pieniężnej?

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej podczas pełnienia swojej funkcji nie mogą podejmować się innej pracy, poza naukową, dydaktyczną oraz twórczością autorską. Muszą to być specjaliści w swoim fachu, a więc renomowani ekonomiści, a także prawnicy, specjalizujący się w prawie finansowym i administracyjnym. Nierzadko są to nauczyciele akademiccy i profesorowie nauk ekonomicznych, którzy niegdyś pełnili wysokie funkcje w rządzie, np. wiceministra finansów.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama