banknoty na stole
Marek BAZAK/East News

Wzrost stóp procentowanych!

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych o 50 punktów bazowych, a to oznacza, że raty kredytów znowu wzrosną.
Reklama

Wzrost stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 50 pkt. bazowych. Na mocy tych zmian:

  • stopa referencyjna wzrosła do 2,75 proc.,
  • stopa lombardowa do 3,25 proc.,
  • stopa depozytowa do 2,25 proc.,
  • stopa redyskonta weksli do 2,80 proc.,
  • stopa dyskontowa do 2,85 proc.

Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 2,0 proc. do 3,5 proc.

Reklama

Przypomnijmy, że to już piąta podwyżka stóp procentowych z rzędu.

Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych?

Narodowy Bank Polski uzasadnił decyzję o podniesieniu stóp procentowych wysoką inflacją, która jest efektem pandemii i polityki klimatycznej UE tzn. wzrostu światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, czy wzrostu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz rosnących cen towarów.

Jednocześnie jednak, wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP - napisano w uzasadnieniu.

Podwyżki stóp procentowych są też jednym z elementów strategii umacniania złotego.

Reklama
Autor - Kamil Wroński
Autor:
|
redaktor depesza.fm
k.wronski@depesza.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama