Logo WHO w niebieskich barwach
Zdjęcie ilustracyjne Canva

WHO w pigułce — Czym zajmuje się Światowa Organizacja Zdrowia?

Od 1948 roku odpowiada za zdrowie publiczne, angażując się w szereg aspektów polityki zdrowotnej. Zajmuje się m.in. ustalaniem międzynarodowych standardów diagnozowania chorób i zaburzeń. W 2020 roku to właśnie ona ogłosiła pandemię koronawirusa COVID-19. Dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jakie są jej priorytety, zadania i cele.
Reklama

Historia powstania WHO

WHO (ang. World Health Organization, czyli Światowa Organizacja Zdrowia została utworzona w 1948 roku. Od tamtej pory organizacja dąży do pogłębienia współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy warunków zdrowia publicznego. WHO stanowi część Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

WHO jest swoistym następcą Organizacji Zdrowia Ligii Narodów, która zajmowała się kontrolowaniem epidemii, standaryzacją składu lekarstw i ewentualnymi środkami kwarantanny w krajach członkowskich.

W dniu powstania WHO (7 kwietnia) obchodzony jest co roku Światowy Dzień Zdrowia.

Stetoskop obok miniaturowego globusa
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Struktura WHO

Główna siedziba administracyjna Światowej Organizacji Zdrowia zlokalizowana jest w Genewie. Za zarządzanie działalnością WHO odpowiedzialne jest Światowe Zgromadzenie Zdrowia (organ decyzyjny, w którym uczestniczą delegacje wszystkich krajów członkowskich) i Rada Wykonawcza. W skład Rady wchodzi 34 przedstawicieli.

Reklama

Są to specjaliści z poszczególnych dziedzin zdrowia.

Poza Radą Wykonawczą w WHO funkcjonuje też Sekretariat składający się z ekspertów, personelu pomocniczego oraz pracowników terenowych odpowiedzialnych m.in. za przeprowadzanie rutynowych działań.

Na czele WHO stoi Dyrektor Generalny. Funkcję tę sprawuje obecnie etiopski polityk — Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Światowa Organizacja Zdrowia składa się łącznie ze 194 krajów członkowskich, których działalność rozdysponowana jest między 6 biur regionalnych. Siedziba biura na Europę znajduje się w Kopenhadze (Dania).

Lekarstwa rozsypane na blacie
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Czym zajmuje się WHO?

World Health Organization jest zaangażowane w szereg aspektów polityki zdrowotnej. Dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się ta organizacja.

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób

WHO zajmuje się ustalaniem międzynarodowych standardów w zakresie diagnozowania chorób oraz zaburzeń.

Reklama

W tym celu prowadzony jest katalog ICD — Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób. Zawiera on szereg objawów i danych, na podstawie których należy diagnozować poszczególne schorzenia.

Ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności

Światowa Organizacja Zdrowia skupia się na ustalaniu norm w zakresie składu leków i jakości żywności. Eksperci informują o ewentualnych zagrożeniach zdrowotnych ze strony chemikaliów lub innych substancji.

Jednym z zadań World Health Organization jest rozprowadzanie bezpiecznych i efektywnych szczepionek. Organizacja informuje państwa członkowskie o najnowszych osiągnięciach w zakresie:

  • badań nad rakiem
  • opracowywania lekarstw
  • kontroli uzależnień od lekarstw
  • zapobiegania chorobom

Reakcja na duże ogniska chorób

W przypadku pojawienia się dużych ognisk chorób Światowa Organizacja Zdrowia zajmuje się koordynacją międzynarodowej reakcji na ich wystąpienie.

Dla przykładu WHO koordynowała reakcję na wybuch epidemii wirusa Ebola (2014 r.) oraz Zika (2015 - 2016 r.).

W roku 2020 Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa COVID-19.

Reklama

W celu kontrolowania rozprzestrzeniania się choroby organizacja wezwała międzynarodowe rządy do podjęcia działań umożliwiających kontrolę wirusa. WHO ustanowiło też jednolity zestaw międzynarodowych przepisów sanitarnych w celu standaryzacji stosowanych środków kwarantanny. Pozwoliło to uniknąć zakłóceń w zakresie handlu międzynarodowego, czy podróży lotniczych.

Kula ziemska z maseczką ochronną trzymana w dłoniach w rękawiczkach ochronnych
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Cele WHO

Główne priorytety WHO na lata 2019 - 2023 to:

  • zapobieganie epidemiom, wykrywanie ich i podejmowanie reakcji w celu zmniejszenia ich rozprzestrzeniania
  • zapewnianie usług zdrowotnych w kryzysowych sytuacjach i wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej
  • pomoc państwom członkowskim w osiągnięciu powszechnego objęcia ochroną zdrowia
  • realizacja celów zrównoważonego rozwoju w zakresie zdrowia kobiet, dzieci, nastolatków, zmian środowiskowych i klimatycznych, chorób
  • utworzenie jednolitej platformy globalnej do zbiorowego podejmowania decyzji dotyczących ochrony zdrowia
Reklama

Jak czytamy na stronie WHO:

Założona w 1948 roku WHO jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych, która łączy narody, partnerów i ludzi w celu promowania zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa na świecie i służenia najsłabszym — tak, aby każdy, wszędzie mógł osiągnąć najwyższy poziom zdrowia (tł. red.).
Stetoskop obok kuli ziemskiej
Zdjęcie ilustracyjne Canva

Sukcesy WHO

W ciągu kilku minionych dekad WHO odegrała istotną rolę w zakresie zdrowia publicznego. Jednym z jej sukcesów było umożliwienie leczenia zakażenia jednej z największych chorób śmiertelnych na świecie — ospy prawdziwej.

Dodatkowo prowadzona przez WHO kampania umożliwiła niemal całkowitą eliminację polio. Organizacja aktywnie działa też nad zmniejszeniem zagrożenia spowodowanego malarią.

Reklama
Autor - Magdalena Gierczuk
Autor:
|
redaktor depesza.fm
m.gierczuk@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama