Protest przeciwko zmianom klimatycznym
pixabay.com

Jak powstrzymać zmiany klimatyczne?

Zmiany klimatyczne to zjawisko wywołane przez globalne ocieplenie. Zmiany mają związek ze wzrostem temperatury powierzchni ziemi. Obserwujemy je także na poziomie mórz i oceanów.
Reklama

Raport IPCC na temat zmian klimatu

W sierpniu 2021 r. pojawił się najnowszy raport Międzyrządowego Panelu do spraw zmian klimatu, w którym możemy przeczytać czarny scenariusz życia na ziemi. Informuje nas, że niektórych zmian nie da się już cofnąć. Dr. Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego skomentowała:

Raport zwraca szczególną uwagę na związek zmiany klimatu z coraz częstszym występowaniem coraz bardziej spektakularnych zjawisk ekstremalnych, takich jak susze, fale upałów czy ulewy. W ostatnich latach rozwinięto metody pozwalające na określanie, w jakim stopniu odpowiada za te zdarzenia globalne ocieplenie a w jakim inne czynniki. To ważny kierunek badań, otwierający potencjalnie drogę do przypisywania odpowiedzialności za straty związane ze zjawiskami meteorologicznymi emitującym gazy cieplarniane państwom lub przedsiębiorstwom.

Raport mówi nam jasno, że to, co ma aktualnie miejsce, jest tylko początek zmian, które nas czekają. Wszystko za sprawą działalności człowieka.

Reklama

W rozmowie z portalem Onet profesor Zbigniew Kundzewicz, mówi:

W tym momencie przyroda się sprzysięgła i pokazuje, co może się zdarzyć — począwszy od powodzi sprzed kilku tygodni w Niemczech i Belgii, gdzie w krajach wysoko rozwiniętych, o znakomitych systemach zabezpieczenia przed powodzią, doszło do absolutnej tragedii. Zginęło ponad 200 osób. Tak wielka liczba ofiar powodzi od dawna nie zdarzała się w Europie. W słabiej rozwiniętych częściach globu tak, ale nie w Europie. Do gigantycznych powodzi doszło także w Chinach.

Co złego może się stać przez zmiany klimatyczne?

 • Topnienie lodowców na biegunach
 • Ocieplenie klimatu
 • Wzrost poziomu wody w morzach i oceanach
 • Częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe, m.in. burze, fale upałów
 • Pożary lasów spowodowane suszami
 • Pogorszenie się obszarów takich jak: rolnictwo, leśnictwo, czy energetyka
 • Wyginięcie różnych gatunków roślin i zwierząt
 • Wzrost zgonów, związane ze skrajnymi temperaturami
 • Fale powodziowe
 • Wzrost cen energii
 • Wzrost liczby uchodźców klimatycznych, m.in. z Afryki i Azji

Jakie są przyczyny zmian klimatycznych?

Reklama

Zmiany klimatyczne, od wielu lat to temat, który nie schodzi z języków polityków i ekspertów. Jakie są główne powody zmian klimatu, które odczuwamy coraz bardziej? Owe zmiany powstają przede wszystkim wskutek globalnego ocieplenia. Jedną z poważniejszych przyczyn zmian klimatycznych jest spalanie paliw kopalnych, takich jak: gaz ziemny, ropa naftowa, oraz węgiel kamienny. Ich spalanie powoduje emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Zmiany klimatu zawdzięczamy również działalnością człowieka. Jest to m.in. produkcja cementu, coraz liczniejsze wycinanie lasów oraz rolnictwo.

Co możemy zrobić, żeby zatrzymać zmiany klimatyczne?

Coś, od czego z pewnością powinniśmy zacząć to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, nie tylko dwutlenku węgla, ale też metanu. Zacząć korzystać z odnawialnych źródeł energii, są to m.in. wiatr, energia słoneczna, czy wodna oraz biomasa.

Reklama

Warto jest brać udział w sadzeniu lasów, wybierać komunikacje miejską, bądź rower, zamiast podróży samochodem. W ostatnim czasie mówiono również o redukcji podróży samolotem. Coraz częściej eksperci w tej dziedzinie zalecają ograniczanie spożycia mięsa i produktów od zwierzęcych. Zmniejszyć skutki wpływające na środowisko można poprzez używanie naturalnych nawozów, a nie tych sztucznych, do których wyprodukowania potrzeba jest bardzo dużo gazu ziemnego.

Co w związku ze zmianami klimatycznymi robi UE?

Unia Europejska na ten moment realizuje kilka projektów, które mają zapobiec zmianom klimatycznym. Jednym z nich jest podpisane w czasie 21 Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu, porozumienie paryskie. Zakłada ono osiągnięcie neutralności klimatycznej. Przedstawili swoją strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych i chęć ograniczenia emisji o 55% w porównaniu do lat dziewięćdziesiątych.

Reklama

Kolejnym z wykonanych kroków jest ustalenie Europejskiego Zielonego Ładu Europejski, który ma na celu osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Określono dziesięć priorytetów, które mają wejść w życie, są to m.in. ekosystemy i bioróżnorodność, zero zanieczyszczeń, czy renowacje budynków.

W 2021 r. w życie weszło Europejskie prawo klimatyczne, czyli obowiązujące wszystkie państwa członkowskie rozporządzenie obligujące do podejmowania działań, które będą sprzyjać neutralności klimatycznej. Bolesław Matuszewski, pełnomocnik fundacji ClientEarth i autor analizy tego prawa mówi:

Każdy kraj UE ma obowiązek działać w zgodzie z europejskim prawem klimatycznym: podejmować wszelkie działania służące jego realizacji oraz powstrzymać się przed działaniami, które mogłyby utrudnić osiągnięcie jego celu. Istotne jest to, że nowe prawo zobowiązuje każde państwo członkowskie do uwzględnienia unijnego celu neutralności klimatycznej w krajowych działaniach, planach i strategiach 
Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama