szczepionka
Piotr Molecki/East News

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny zatwierdził obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny zatwierdził w piątek obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla personelu przychodni i domów opieki. Sędziowie niemieckiego TK jednoznacznie orzekli, iż "obowiązek szczepień dla tych grup społecznych nie budzi poważnych obaw konstytucyjnych".
Reklama

Niemiecki TK zatwierdził obowiązkowe szczepienia!

W ostatnim czasie przedstawiciele personelu przychodni i domów opieki złożyli skargę do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ uważali, że nałożenie na nich obowiązku szczepień przeciw COVID-19 jest niezgodne z prawem. Federalny TK uznał jednak, że nie ma w tym nic złego i oficjalnie zatwierdził obowiązkowe szczepienia dla wyżej wspomnianych grup społecznych.

Obowiązkowe szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla personelu medycznego i pielęgniarskiego zostaną finalnie wprowadzone w życie od połowy marca bieżącego roku. Obowiązek szczepienia dla tych grup społecznych został uchwalony 10 grudnia przez Bundestag i Bundesrat. Obowiązek dotyczy pracowników przychodni, domów opieki i gabinetów lekarskich.

"Przepis obowiązkowych szczepień nie budzi żadnych poważnych obaw konstytucyjnych"

Szczepionki przeciwko koronawirusowi i strzykawki
Pixabay

Nowe przepisy zostaną wprowadzone w celu ochrony osób starszych i osób szczególnie narażonych na ciężki przebieg infekcji. Wszyscy pracownicy, którzy zostali objęci obowiązkiem szczepień do 15 marca 2022 roku będą musieli wykazać, że przyjęli preparat przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Osoby, które nie spełnią tego obowiązku zostaną ukarane karami grzywny.

Trybunał w uzasadnieniu swojej piątkowej decyzji jednoznacznie stwierdził, że skargi poszczególnych podmiotów były totalnie bezzasadne, ponieważ wprowadzenie obowiązku szczepień "nie budzi w chwili wydania decyzji poważnych obaw konstytucyjnych".

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama