Pieniądze w formie bilonu, leżące na stole
Pixabay

Strefa euro - czym jest, ile państw należy do tej strefy? Wszystko, co chcesz wiedzieć

Strefa euro, nazywana zwyczajowo także Eurolandem, to grupa państw, których wspólną walutą jest euro. Obecnie w tej strefie znajduje się 19 krajów, głównie z Europy Zachodniej. Sama waluta euro po raz pierwszy pojawiła się w 1999 roku, a od tamtego czasu coraz więcej państw wstępuje do tej strefy. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie kraje w strefie euro przyjęły wspólną walutę, na przykład Polska.
Reklama

Strefa euro - czym jest?

Strefa euro definiowana jest jako grupa państw należących do Unii Europejskiej, które mają jedną i wspólną walutę, czyli euro. Współcześnie w tej strefie znajduje się 19 państw, w których zamieszkuje około 340 milionów ludzi.

Dla wielu krajów strefa euro i jedna waluta niosą ze sobą spore korzyści. Do najważniejszych zalet strefy euro można zakwalifikować:

 • możliwość swobodnego płacenia w różnych krajach tą samą walutą
 • większa konkurencyjność przedsiębiorstw
 • gospodarka strefy euro jest dosyć ożywiona i dynamiczna
 • lepsza stabilność gospodarcza
 • wspólna waluta jest namacalnym dowodem istnienia Unii Europejskiej i wspólnoty
 • większa stabilizacja cen.
Banknoty po 500 euro
Pixabay

Kraje strefy euro

Państwa przyjęły jedną i wspólną walutę euro na mocy specjalnych układów monetarnych z Unią Europejską. Przyjęcie euro sprawiło, że kraje te mogą emitować własne monety euro, oczywiście pod pewnymi określonymi warunkami. Do krajów strefy euro można zakwalifikować:

 • Austria
 • Belgia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Luksemburg
 • Niemcy
 • Portugalia
 • Włochy
 • Słowenia
 • Cypr
 • Malta
 • Słowacja
 • Estonia
 • Łotwa
 • LItwa
 • dodatkowo: San Marino, Watykan (państwo watykańskie), Monako
 • Andora

Do strefy euro należy więc 19 państw, jednak warto zaznaczyć, że do przyjęcia waluty zobowiązały się także inne państwa, w tym:

Reklama
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Polska
 • Węgry
 • Rumunia
 • Szwecja

Czym jest zjawisko iluzji euro?

Zjawisko iluzji euro obserwowane jest w strefie euro i polega na na postrzeganiu inflacji jako wyższej niż ta oficjalnie podawana. Chodzi tutaj o trudność z dostosowaniem się do nowej waluty i inne postrzeganie cen.

Zjawisko to było widoczne w krajach strefy euro przede wszystkim na samym początku, a więc po wprowadzeniu euro. W 2002 roku euro przyjęło postać gotówkową i zastąpiło dotychczasową walutę krajową wielu państw Unii Europejskiej. Obywatele zaczęli postrzegać ceny jako wyższe, a dodatkowo zaokrąglali kwoty za zakupy. Iluzja euro to zjawisko przede wszystkim psychologiczne.

Reklama
Banknoty euro w portfelu
Pixabay

Euro w Polsce- konieczność, czy wyzwanie?

Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty i wstąpienia do strefy euro, na mocy traktatu ateńskiego (z 2003 roku). Należy jednak zaznaczyć, że nie ma podanej daty, do której Polska musi wstąpić do strefy euro.

Zmiana waluty wiąże się z wieloma aspektami proceduralnymi, a także zmianą cen, wynagrodzeń, stóp procentowych i innych elementów.

Warto zaznaczyć, że wejście Polski do strefy euro jest w różny sposób postrzegany przez społeczeństwo i polityków. Na pewno pojawić się może wiele zalet takich jak spadek stóp procentowych, ułatwienie podróżowania (bez konieczności wymiany pieniędzy), ożywienie wymiany międzyhandlowej i wzrost inwestycji.

Reklama
Byk i niedźwiedź na tle zestawień finansowych, symbolizujące hossę i bessę
Pixabay

Nieodmiennie jednak zwraca się uwagę na to, że Polska nie jest jeszcze przygotowana na wejście do strefy euro. Wprowadzenie tej waluty może nieść także pewne konsekwencje negatywne, na przykład przejściowy wzrost cen oraz utrata niezależności prowadzonej polityki pieniężnej. Nie wiadomo także kiedy tak na prawdę Polska wejdzie do strefy euro i jakie będą konkretne konsekwencje tej dezycję.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama