Grafika przedstawiająca ludzi i pieniądze
Pixabay

Centralne Biuro Antykorupcyjne - ustawa, uprawnienia, struktura organizacyjna. Wszystko, co chcesz wiedzieć

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) to umundurowaną służba specjalna w Polsce, która nazywana jest także organem ścigania oraz urzędem do zwalczania korupcji. CBA zostało powołane na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku. Obecnie szefem CBA jest Andrzej Stróżny, a zastępcami Bogdan Sakowicz oraz Daniel Karpeta.
Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne - historia powstania

Projekt ustawy o CBA pojawił się w styczniu 2006 roku. Projekt został uchwalony, a także podpisany przez ówczesnego Prezydenta RP. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało przede wszystkim w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw.

CBA jest służbą specjalną do spraw zwalczania korupcji. Zgodnie z rozumieniem ustawy korupcja to:

„obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej".

Najważniejsze uprawnienia

Pieniądze i pistolet, leżące na czarnym blacie
Pixabay
Reklama

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2006 roku, CBA posiada następujące uprawnienia:

„1)  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko:
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
wymiarowi sprawiedliwości, wyborom i referendum, porządkowi publicznemu, określony wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi jeżeli pozostają w związku z lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa,
finansowaniu partii politycznych, jeżeli pozostają w związku z ,
obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, jeżeli pozostają w związku z  lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa
- oraz ściganie ich sprawców;"
Reklama

 2) przeciwdziałanie sytuacjom, w których widoczne jest nieprzestrzeganie przepisów ustawy ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej;

3) działania w celu ujawniania przypadków korupcji;

4) ujawnianie przypadków, w których przepisy prawa nie były przestrzegane w różnych sferach, a także w odniesieniu do Skarbu Państwa;

5) kontrola prawdziwości oświadczeń majątkowych;

6) działania analityczne.

Struktura organizacyjna

Postacie z klocków Lego przedstawiające dwie osoby w mundurach i jedną przy komputerze
Pixabay

Do komórek organizacyjnych CBA należą:

 • Departament Operacyjno-Śledczy
 • Departament Bezpieczeństwa
 • Departament Postępowań Kontrolnych
 • Departament Analiz
 • Biuro Techniki Operacyjnej
 • Biuro Prawne
 • Biuro Finansów
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Logistyki
 • Biuro Teleinformatyki
 • Gabinet Szefa
 • Delegatura CBA w Białymstoku
 • Delegatura CBA w Bydgoszczy
 • Delegatura CBA w Gdańsku
 • Delegatura CBA w Katowicach
 • Delegatura CBA w Krakowie
 • Delegatura CBA w Lublinie
 • Delegatura CBA w Łodzi
 • Delegatura CBA w Poznaniu
 • Delegatura CBA w Rzeszowie
 • Delegatura CBA w Szczecinie
 • Delegatura CBA w Warszawie
 • Delegatura CBA we Wrocławiu
Reklama

Najważniejszym przedstawicielem jest szef CBA, którym obecnie jest Andrzej Stróżny. Powołanie na to stanowisko może nastąpić tylko raz, a szef CBA pełni obowiązki aż do momentu, w którym powołany zostanie jego następca. Kadencja trwa cztery lata. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje zastępców szefa CBA.

Dwie osoby trzymające lupy, powiększające banknot z symbolem dolara
Pixabay

Funkcjonariusze CBA zajmują się zatrzymywaniem osób podejrzanym w związku z różnymi procederami korupcyjnymi.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama