wściekły putin
AFP/EAST NEWS

Sejm uznał Putina za zbrodniarza wojennego

Poprzez aklamację Sejm RP przyjął uchwałę, w której prezydenta Rosji nazwano zbrodniarzem wojennym. Stwierdzono w niej m.in., że zbrodnie przeciwko ludzkości dokonywane przez rosyjskie wojsko są niezaprzeczalne, a Moskwa powinna zostać objęta najdalej idącymi sankcjami w skali całego świata.
Reklama

Sejm jednogłośnie za Ukrainą i przeciwko wojnie

Uchwała została przygotowana przez Prezydium Sejmu. Dokument zakłada, że "publicznie dostępne dowody tych zbrodni uzasadniają uznanie już dziś Władimira Putina przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i przez międzynarodową społeczność za zbrodniarza wojennego".

Obok potępienia rosyjskich zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości, przyjęta przez aklamację uchwała wyraża głęboką i niezachwianą solidarność z walczącym narodem ukraińskim. Podkreśla także demokratyczne, niezawisłe i niezależne podstawy ukraińskiej państwowości.

Bombardowane miasta na Ukrainie
Materiały prasowe

W dokumencie zaznaczono, że polski Sejm z całą mocą potępia zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, akty ludobójstwa, systemowe naruszenia praw człowieka oraz inne przestępne naruszenia prawa międzynarodowego, która mają miejsce ze strony Federacji Rosyjskiej po jej bezprawnej napaści na Ukrainę.

Reklama

Putin zbrodniarzem wojennym

Podobnie jak analogiczna uchwała przyjęta przez Senat USA, także stanowisko Sejmu RP zawiera bardzo mocne stanowisko wobec samego rosyjskiego prezydenta, którego uznano za architekta inwazji na Ukrainę i osobę najbardziej odpowiedzialną za popełniane w jej toku zbrodnie.

Sejm RP wzywa wszystkie państwa, które uznają suwerenność, integralność terytorialną i prawo do samostanowienia Ukrainy, do wsparcia wszelkimi środkami wszczęcia i prowadzenia postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także do wykorzystania swoich uprawnień we wszelkich organizacjach międzynarodowych, których są członkami w celu pociągnięcia Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za kierowanie zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości, aktami ludobójstwa oraz systemowymi naruszeniami praw człowieka, których dopuszczają się oni na terytorium suwerennej Ukrainy - czytamy w dokumencie.

W dalszej części wezwano środowiska międzynarodowe do ogłoszenie możliwie najdalej idących sankcji wobec Rosji, tak by były one maksymalnie dotkliwe i izolowały ten kraj do czasu porzucenia drogi agresji wobec Ukrainy.

Reklama
Autor - Emil Regis
Autor:
|
redaktor depesza.fm
e.regis@depesza.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama