Inflacja rośnie w Polsce
Canva.com

Inflacja rośnie - jakie są jej skutki i czy można ją powstrzymać?

Od paliwa, poprzez żywność i napoje bezalkoholowe, po ubrania i usługi - codzienne wydatki stają się coraz droższe. Wzrost cen jest odczuwany nie tylko przez mieszkańców naszego kraju. Wszystko za sprawą inflacji. Dowiedz się, czym jest i jakie są jej skutki.
Reklama

Co należy rozumieć przez inflację?

Inflacją nazywamy ogólny wzrost cen towarów i usług w gospodarce w czasie odpowiadającym spadkowi wartości pieniędzy. Innymi słowy, inflacja to trwały ruch w górę ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich innych stałych czynników, siła nabywcza danej waluty staje się niższa.

Do mierzenia inflacji oraz jej przeciwieństwa - deflacji, wykorzystuje się CPI, czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jak działa inflacja?

Inflacja bywa często mylona ze wzrostem ceny pojedynczego towaru lub za usługę. Inflacja powoduje jednak ogólny wzrost poziomu kosztów za towary i serwisy w całej gospodarce.

Do wystąpienia inflacji dochodzi wtedy, gdy ceny za dobra oraz usługi, wraz z upływem czasu wzrosły.

Reklama

Dany kraj odczuwa wtedy malenie siły nabywczej, jaką jest wartość pieniądza. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wzrost kosztów produkcji powodowany m.in. przez rosnące koszty transportu.

Inflacja sprawia, że płacimy w sklepie coraz więcej
Canva.com

Inflacja rośnie, jak ją powstrzymać?

Niski poziom inflacji oznacza stabilność cen. Zagrożenie za dużym poziomem inflacji wymaga interwencji ze strony banku centralnego, który powinien dążyć do utrzymywania inflacji na ustabilizowanym (niskim) poziomie. W rezultacie bank centralny wprowadza restrykcyjną politykę monetarną, co ma zahamować wzrost cen.

Reklama

Może to się odbyć poprzez wzrost stóp procentowych.

Inflacja w Polsce, GUS - inflacja

Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny, inflacja w naszym kraju w sierpniu tego roku wyniosła 5,4%. Był to najwyższy wskaźnik od 20 lat w Polsce i jednocześnie najwyższa inflacja w UE.

W 2009 roku Narodowy Bank Polski rozpoczął regularne obliczanie różnych miar inflacji bazowej. Obliczenia te pozwalają na ocenienie trendu wzrostu w zakresie ogólnego poziomu cen w skali średnio- i długookresowej.

Wysoka inflacja przeraża Polaków
Canva.com

Skutki inflacji

Reklama

Dowiedz się, jak inflacja wpływa na konsumentów i jakie są jej długofalowe skutki.

W wyniku inflacji, aby kupić taką samą ilość dóbr oraz usług, potrzeba więcej jednostek walutowych niż dawniej. W stosunku do przeszłości, za tę samą kwotę kupisz mniej rzeczy. Skutków inflacji nie należy dopatrywać się wyłącznie w odniesieniu do towarów, ale też serwisów.

Inflacja wpływa nie tylko na indywidualne osoby, ale też na całą gospodarkę. Wysoka inflacja, rosnąca szybciej w porównaniu ze wzrostem płac, przyczynia się do spadku siły nabywczej. W efekcie jednostki są zmuszone do wydania większej ilości danej formy waluty na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych.

Co to oznacza dla przeciętnego konsumenta?

Inflacja dla przeciętnego konsumenta to wyższe ceny bez rosnących płac.

Reklama

W efekcie może to oznaczać znalezienie się w trudnej sytuacji finansowej i konieczność wydawania oszczędności na zakupy pierwszej potrzeby.

W miarę, gdy gospodarka otwiera się ponownie po upływie ciężkich miesięcy spowodowanych pandemią koronawirusa, konsumenci wykorzystują swoje odłożone pieniądze. Takie wydatki w połączeniu z problemami, jakie występują w łańcuchu dostaw, przyczyniają się do wzrostu cen, a z czasem powodują zmniejszenie siły nabywczej.

Dlaczego warto śledzić tendencje inflacyjne?

Inflacja wpływa na ceny wszystkiego, co nas otacza. Z tego względu warto śledzić tendencje inflacyjne. Pomoże to przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszych finansów zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Reklama
Autor - Olga Szarycka
Autor:
|
redaktor depesza.fm
o.szarycka@styl.fm
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama