Flaga Unii Europejskiej a nad nią flagi innych państw
Pixabay

Traktat o Unii Europejskiej - cele i struktura. Wszystko, co chcesz wiedzieć

Traktat o Unii Europejskiej, inaczej nazywany Traktatem z Maastricht, to umowa międzynarodowa, która została podpisana 7 lutego 1992 roku. W tym dokumencie pojawiło się wiele ważnych informacji dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej. Traktat składa się z 55 artykułów, które zostały zgrupowane w 6 tytułów.
Reklama

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Podstawę działania Unii Europejskiej stanowią dwa główne dokumenty, tj. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które mają taką samą moc prawną. Traktat o Unii Europejskiej wszedł w życie 1 listopada 1993 roku.

Dokument ten wzmocnił rolę Parlamentu Europejskiego, a także zmodyfikował dotychczas funkcjonujące struktury. Wykładnią prawa stał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ten sposób powstała Unia Europejska, a państwa członkowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia wspólnych celów. Traktat jest jednym z najważniejszych aktów instytucji Unii.

Flaga Unii Europejskiej
Pixabay

Cele Traktatu

Wśród najważniejszych celów Traktatu o UE można wyróżnić:

  • Unia zastępuje Wspólnotę Europejską,
  • Unia ustanawia Unię Gospodarczą i Walutową,
  • wprowadzenie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,
  • prowadzenie wspólnej polityki międzynarodowej i zagranicznej,
  • po raz pierwszy ustanowiono także obywatelstwo UE,
  • wzmocnienie ochrony praw człowieka, demokracji i różnych swobód,
  • większa ochrona prawna w dziedzinach objętych prawem Unii,
  • tworzenie ścisłego działania między państwami w Europie, dzięki czemu wszystkie decyzje można podejmować z najwyższym poszanowaniem zasady otwartości.
Reklama

Dodatkowo to właśnie Traktat wprowadził jedną wspólną walutę, czyli euro, od 1 stycznia 1999 roku.

Budynek z logo Unii Europejskiej
Pixabay

Struktura Traktatu

Traktat o Unii Europejskiej składa się z 55 artykułów, które zgrupowano w 6 tytułów.

W późniejszym czasie powstała Karta praw podstawowych UE. Warto zaznaczyć, że postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach, w tym Traktacie o Unii Europejskiej.

Reklama

Zatwierdzenie Traktatu

Dwie flagi UE oraz inne flagi państw przynależących do Unii na tle nieba
Pixabay

Traktat o Unii Europejskiej został zatwierdzony przez 15 państw tj. Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy. Z kolei Norwegia odrzuciła Traktat w referendum, które odbyło się pod koniec 1994 roku.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama