Logo Organizacji Narodów Zjednoczonych
Pixabay

Organizacja Narodów Zjednoczonych - cele, organy, lista państw członkowskich

Organizacja Narodów Zjednoczonych, w skrócie ONZ, to organizacja międzynarodowa, która swoją siedzibę ma w Nowym Jorku. Organizacja ta zrzesza 193 państwa na całym świecie, a jej celem jest dbanie o pokój i wzmocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego. Polska przynależy do ONZ od 1945 roku, a więc od praktycznie samego początku funkcjonowania ONZ.
Reklama

Kiedy podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych?

26 czerwca 1945 roku podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych w wyniku czego powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Samo ONZ powstało 24 października 1945 roku i tym samym stało się potomkiem Ligii Narodów.

Historia Organizacji Narodów Zjednoczonych

Już w czasie II wojny światowej pojawiła się idea stworzenia organizacji, której celem będzie dbanie o bezpieczeństwo na świecie. Tym samym w 1941 roku podpisano Kartę Atlantycką, która była zapowiedzią powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kolejnym ważnym dokumentem była Karta Waszyngtońska, podpisana przez 26 państw, w tym także Polskę, w 1942 roku.

Budynek ONZ
Pixabay

Początkowo Kartę OZN podpisało 50 państw, chociaż wśród członków pierwotnych znalazło się 51 krajów.

Reklama

Tym, który nie mógł od razu podpisać dokumentu była właśnie Polska, a dokładniej Rząd RP na uchodźstwie. Ten ostatni podpis pojawił się na Karcie 16 października 1945 roku.

Cele ONZ

Do najważniejszych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych należą:

 • utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
 • rozwijanie przyjaźni miedzy państwami,
 • rozwiązywanie problemów,
 • uznanie równości bez względu na rasę, płeć, wyznanie i inne.
Dwa białe gołębie oraz ludzka ręka na tle nieba i innych ptaków
Pixabay

Organy ONZ

Do podstawowych organów ONZ należą:

 1. Zgromadzenie Ogólne ONZ
 2. Rada Bezpieczeństwa ONZ
 3. Sekretariat ONZ
 4. Rada Gospodarcza i Społeczna
 5. Rada Powiernicza ONZ
 6. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ
Reklama

Dodatkowo w skład ONZ wchodzą także organy wyspecjalizowane, do których można zakwalifikować następujące organizacje:

 1. Programy i fundusze, których działanie opiera się przede wszystkim na zdrowiu i pomocy humanitarnej, a także walce o prawa człowieka. Można tutaj zakwalifikować:
 • Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF),
 • Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP),
 • Światowy Program Żywnościowy (WFP).
 1. Organizacje wyspecjalizowane, których zadaniem są konkretne problemy. Można tutaj zakwalifikować takie organizacje jak:
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO),
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO),
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO),
 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

ONZ -lista państw członkowskich

Reklama

Początkowo w skład ONZ wchodziło 51 państw, natomiast obecnie lista składa się aż ze 193 krajów.

Członkowie pierwotni

Za członków pierwotnych uznanych jest 51 państw. Są to:

 • kraje, które od razu pojawiły się konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco i złożyły swoje podpisy,
 • Polska, która ze względu na brak rządu nie mogła brać udziału w konferencji, jednak inne kraje uznały Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie jako prawomocny, jednak ZSRR uznał, że obecnym Rządem jest Rząd Tymczasowy w Warszawie.

Obecne państwa członkowskie

Współcześnie w skład ONZ wchodzą prawie wszystkie państwa świata. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych nie należą tylko takie kraje jak:

Reklama
 • Watykan (ma status obserwatora)
 • Palestyna
 • Zanzibar
 • Republika Chińska

W praktyce więc w skład ONZ wchodzą praktycznie wszystkie kraje.

Krytyka ONZ

Mężczyzna z głową schowaną w dłoniach na tle piasku, morza i błękitnego nieba
Pixabay

Warto zaznaczyć, że wielu obserwatora krytykuje działania ONZ, ze względu na szerzącą się globalizację i brak działań wspomagających poszanowanie praw człowieka. Obecnie coraz bardziej rośnie znaczenie Chin, a pandemia sprawiła, że wiele krajów ma problemy z rewolucją cyfrową. Tym samym według niektórych obserwatorów ONZ jest organizacją potrzebną, jednak w nieco innej, może bardziej rewolucyjnej, formie.

Reklama
Wydawcą depesza.fm jest Digital Avenue sp. z o.o.
Google news icon
Obserwuj nas na
Google news icon
Udostępnij artykuł
Link
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama