Wychodzi z założenia, że tekst powinien przemawiać za autora - a autor powinien być obecny w tekście. Dlatego najlepiej można go poznać, po prostu czytając